top of page
2019-04-22 12.00.38 pm.png
2019-04-22 12.01.03 pm.png
2019-04-22 12.01.15 pm.png
2019-04-22 12.01.33 pm.png
2019-04-22 12.01.55 pm.png

Eğitim Adı

Eğitimin Konusu

Temel Yönetim Becerileri

Yöneticilerin Sahip Olması ve Sürekli Geliştirmesi Gereken Temel Yetenek ve Beceriler Nelerdir, Nasıl Ögrenilir.

Yönetim Becerilerini Geliştirme

Orta ve Üst Yönetim Kademelerinde Yer Alan Yöneticilerin Bir Üst Kademeye İlerlemeleri İçin Yararlı Olabilecek Farklı Yönetsel Boyutlardaki Gelişimlerin Desteklenmesi

Yönetimde Motivasyon

Motivasyon Teorisi ve İş Yaşamında Uygulamaları

İşletmelerde Stres ve Stres Yönetimi

Stres Yaratabilecek Olası Durumların Altının Çizilmesi, Söz Konusu Koşullar Ortaya Çıkmadan Alınabilecek Tedbirler ve Bu Durumlar Karşısında Geliştirilebilecek Olası Yöntemler Üzerinde Odaklanılması

Zaman Yönetimi

Sahip olduğumuz En değerli ve Geri Dönülmez şeyin zaman olduğunun farkında mıyız? Zamanı doğru yönetebilmek için nelere dikkat etmeli ve neler yapmalıyız

bottom of page