top of page
2019-04-22 12.00.38 pm.png
2019-04-22 12.01.03 pm.png
2019-04-22 12.01.15 pm.png
2019-04-22 12.01.33 pm.png
2019-04-22 12.01.55 pm.png

Tübitak Ar-Ge, Kalkınma Ajansı, Kırsal Kalkınma, IPARD, TKDK, IPA vb. devlet destekli hibe projelerinde;Kurulu tesislerin ihtiyaç ve fikirleri doğrultusunda; hibe programlarının araştırılması ve uygun program öncelik sekörlerine göre proje yazılması,Projelerin onayından sonraki süreçte yapılacak proje uygulama danışmanlığı yapılması,Hibe programların kapsamı doğrultusunda; ilerleme raporlarının, ara raporların ve nihai raporların hazırlanması.

bottom of page