top of page
2019-04-22 12.00.38 pm.png
2019-04-22 12.01.03 pm.png
2019-04-22 12.01.15 pm.png
2019-04-22 12.01.33 pm.png
2019-04-22 12.01.55 pm.png

Ürün Belgelendirme

Rekabetin hiç olmadığı kadar sert yaşandığı günümüzde, binbir güçlükle üretmiş olduğunuz ürünlerin piyasa şartlarına dayanması, avrupadaki muadilleri ile rekabet edebilmesi,  benzerlerinden ayrılması kısacası kendi kalitesini ortaya koyabilmesi için dış süreçlerle desteklenmesi gerekmektedir.

 

Ürün belgelendirme grubumuz bu konularda sizinle çalışarak, ihtiyacınız olan danışmanlığı sağlamaktadır.

 

Bu doğrultuda almak istediğiniz belgeler doğrultusunda sizin ve ürününüzün ihtiyaçlarının tarafımızca tespit edilmesi, ilgili standart gereklilikleri incelenmesi, gerekli ise uyumlaştırma çalışmaları yapılması ve istediğiniz belgenin tarafınızca alınmasının sağlanması Academia Danışmanlık  Ürün Belgelendirme Grubu’nun birincil görevidir. Hizmet verdiğimiz süreçlerden bazıları aşağıda kısaca açıklanmaktadır.

  • CE Markalama

  • PSI ( Pre-shipment inspection) - Yükleme Öncesi Kontroller

  • ROHS (Sağlığa Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması)

  • TSE ve TSEK Belgeleri

  • Marka - Patent - Endüstriyel Tasarım - Faydalı Model

CE Markalama

CE Markası, Avrupa ürün standartları içinde uyumu sağlamak için kullanılan bir araçtır. CE markası ürünün, Avrupa Birliğinin ve Avrupa Komisyonunun sağlık, güvenlik ve çevre şartlarını yerine getirdiğini gösterir. CE'li bir ürün, tüketici çıkarlarını koruyan ve güvenli mamül olarak ifade edilebilinir. CE, üreticinin Avrupa Komisyonunun  ürüne uygulanabilen tüm direktiflerini takip ettiğini ve uyguladığını gösterir. CE markası, ilgili direktiflerle tanımlanmış olan ürünün satışının yapılabilmesi için bir zorunluluk tanımlamaktadır. Bir diğer ifadeyle CE üretilen ürünün kalitesine ve olması gereken asgari kaliteye odaklanan bir standart sistematiğidir.

Ülkemizde Avrupa Birliği uyum sürecinde değiştirilen yasal mevzuat ile CE işaretlemesi artık iç pazarda da zorunlu hale gelmiştir. Bu kanunlar yürürlüğe girmiştir ancak adaptayon için zaman tanınmıştır. Piyasa denetiminin de etkin şekilde devreye girmesi ile -halihazırda yasak olan- bu işareti taşımayan bir ürünün satılması imkansız oacaktır. Ürün belgelendirme grubu danışmanlarımız, CE işaretlemesi için rümlerinizin dahil oldukları standartları bularak gerekliliklerinin yerine getirilmesini, ürününüzün CE işreti taşır hale gelmesini sağlayacaklardır.

PSI (Pre-shipment Inspection ) - Yükleme Öncesi Kontroller

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ithalatçılar (müşteriler), ithal etmek / satınalmak istedikleri ürünlerin kalitelerinden ve miktarlarından  emin olmak için bağımsız kuruluşları kendilerine vekil kılmış, bu bağımsız kuruluşlardan kendileri adına tarafsız gözetim hizmeti almaya başlamışlardır. Bu muayene hizmetlerinde özellikle ihracatçı ülkelerde yükleme öncesinde yapılarak kontratta belirtilen kalite standartlarına ve teknik spesifikasyonlara, ürünlerin uyduğunu, ihraç edilen miktarların doğru olduğunu ithalatçı açısından garanti altına alınır. Diğer bir deyişle, yapılan muayene hizmetleri sonucunda, standartlara uygunluk, fiyat doğrulaması ve klasifikasyon konusunda ithalatcı üründen emin olmuş olmaktadır.

Bir alıcı menfaatlerinin iyi korunduğundan ve alacağı ürünün kalitesinden emin olmalıdır. Ürünlerin görülebildiği, incelendiği ve olası bir soruna derhal müdahalenin mümkün olduğu durumlarda – yakın yerlerden yapılan tedariklerde – alıcı kendi çıkarlarını gözetebilmektedir. İstenilen ürünün binlerce kilometre öteden, başka ülkelerden alınmasının tercih edildiği durumlarda ürün kalitesi, siparişe uyum nasıl değerlendirilecektir?  Eğer söz konusu alıcının üretimi gözleyecek bir vekili yoksa herhangi bir değerlendirme yapılması mümkün olmayacaktır. Son yıllarda hızla gelişen iletişim teknikleri de bu konuda alıcının fazla işine yaramayacaktır.  Bu durumda en iyi çözüm bağımsız bir kuruluşu gözetim için görevlendirmek olacaktır. Böylelikle sorunlar yükleme öncesi hatta daha üretim aşamasında, kaynağında tanımlanacak ve önlenecektir

Academia lokal bir Türk kuruluşu olarak, ulusal ve uluslararası arenada en saygın kuruluşlara gözetim hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerini herhangi bir ayrım yapmadan, standartlara uygun olarak şeffaf bir ortamda ve zamanında en önemlisi tedarikçi standartlarına göre sağlamaktadır.

ROHS (Sağlığa Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması)

RoHS (Zararlı Madde Kullanımının Sınırlandırılması) direktifi , kurşun ve elektrikli ve elektronik ekipmanlarda kullanılan potansiyel zararlı diğer maddelerin kullanımının kısıtlamasını içermektedir. 2002/95/EC olarak bilinen direktif, 1 Temmuz 2006’dan itibaren Avrupa’nın genelinde yürürlüğe girecektir. Direktifin amacı Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda (EEE) altı maddenin kullanımını kısıtlamak, böylece insan ve çevre sağlığının korunmasına katkıda bulunmaktır.

  • RoHS hangi maddelerin kısıtlanması gerektiği ve izin verilen madde seviyeleri konusunda sınırları kesin olarak belirtmiştir. 

  • RoHS bir Avrupa Birliği direktifi olduğu halde, Avrupa dışındaki EEE üreticileri, eğer ürettikleri teçhizat eninde sonunda,Avrupa’da kullanım için Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ihraç edilirse, bu mevzuata uymak zorundadırlar. Direktifin tanımının Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında farklılık göstermemesi gerekmektedir. Bunun sebebi RoHS sertifikası alan şirketlerin, bu ekonomik saha boyunca dağıtım yapabilmesine olanak sağlamaktır

AcademiacÜrün Belgelendirme grubu olarak söz konusu direktif kapsamındaki ürünlerinizin test ve sertifikasyonunu gerçekleştiriyor, böylelikle yurtdışına çıkışlarda ürünlerinize özgürlük kazandırıyoruz.

2019-04-22 02.21.12 pm.png

TSE ve TSEK Belgeleri

Türkiye içerisinde piyasaya sürülecek ürünlerin sahip olmaları gereken minimum kriterleri belirleyen Türk Standartları Enstitüsü, bu koşulları sağlayan ürünlerinize TSE belgesi vererek diğer ürünlerden ayırmaktadır. Eğer halihazırda ürününüze ait bir standart Türk Standartları Enstitüsü’nce belirlenmedi ise bu durumda üretim bandınızın kriterleri değerlendiriliyor ve yeterli şartlara sahip olarak üretiminizi gerçeleştiriyorsanız TSEK belgesi ile bu ispatlanıyor.

Academia olarak ürününüzün yada üretim bandınızın mevcut durumunu analiz ediyor, ürün özelliklerinize standart analizini gerçekleştiriyor, ve TSE şartlarına uyumlu hale getirilmesini sağlıyoruz.

 

Marka - Patent - Endüstriyel Tasarım - Faydalı Model

Şirketiniz içerisinde yapmış olduğunuz Ar-Ge çalışmaları sonucunda yeni bir ürün tasarlamış, Mevcut ürünü daha kullanışlı bir hale getirmiş yada görsel olarak geliştirmiş olabilirsiniz. Araştırması ve geliştirmesi size ait olan bu ürün piyasaya arz edilince önce hedef kitle tarafından heyecanla karşılanacak, denenip işlerliği kesinleştikten sonra da satışları artarak devam edecektir. Ya sonra.... Akabinde birileri çıkacak sizin ürününüzü kopya edecek, markanızı çalacak ve aslına sizin haketmiş olduğunuz maddi ve manevi başarılara ortak olacaktır. Çalışmalarınızın çeşitlerine göre ulusal ve/veya uluslar arası tesciller yasalar çerçevesinde korunma hakkı elde edebilmenizi ve bu durumların engellenmesini sağlayacaktır. Koruma altına aldığınız ürünlerin kopyalanması durumunda ciddi yaptırımlar getiren bu tesciller hakettiklerinizi almanızın olmazsa olmaz şartıdır.

Academia Ürün Belgelendirme Grubu’ nun konusunda tecrübeli mühendis ve avukatlardan oluşan marka ve patent vekilleri gerek tescil, gerek koruma gerekse olası bir taklit durumunda yapılaması gereken hukuksal mevzuatta izin yanınızda olarak, sizin problemlerinize size özel çözümler sunmaktadırlar.

 

bottom of page