top of page
2019-04-22 12.00.38 pm.png
2019-04-22 12.01.03 pm.png
2019-04-22 12.01.15 pm.png
2019-04-22 12.01.33 pm.png
2019-04-22 12.01.55 pm.png
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001, kuruluşların çevresel etkilerini sistematik bir şekilde yönetmelerine ve azaltmalarına yardımcı olan uluslararası bir standarttır. Bu standart, 1996 yılında Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) tarafından yayınlanmıştır ve o zamandan beri 150'den fazla ülkede milyonlarca kuruluş tarafından benimsenmiştir.

Neden ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi?

Bir kuruluşun ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmamasının birçok dezavantajı olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Çevresel Riskler ve Kirlilik

 • Çevresel risklerin ve etkilerin sistematik bir şekilde değerlendirilmemesi ve yönetilmemesi, çevre olaylarına, kazalara ve kirliliğe yol açabilir.

 • Bu durum, para cezaları, itibar kaybı ve yasal yaptırımlar gibi önemli mali ve hukuki sonuçlara yol açabilir.

Mevzuata Uymama

 • Çevresel mevzuata uymama, para cezaları, tesislerin kapatılması ve yasal yaptırımlar gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.

 • ISO 14001, kuruluşların çevresel mevzuata uymalarını kolaylaştırır ve uyum riskini azaltır.

Verimsizlik ve Maliyet Artışı

 • Etkin bir çevre yönetim sisteminin olmaması, enerji ve kaynak kullanımı gibi konularda verimsizliğe yol açabilir.

 • Bu durum, maliyetlerin artmasına ve karlılığın düşmesine neden olabilir.

Müşteri ve Paydaş Memnuniyetsizliği

 • Çevreye duyarlı olmayan bir imaj, müşteriler ve diğer paydaşlar arasında memnuniyetsizliğe yol açabilir.

 • ISO 14001 belgesi, kuruluşların çevreye olan bağlılığını göstermesine ve müşteri ve paydaş güvenini artırmasına yardımcı olur.

Sürekli İyileştirmenin Olmaması

 • Etkin bir çevre yönetim sisteminin olmaması, kuruluşların çevresel performanslarını sürekli olarak iyileştirmelerini engeller.

 • ISO 14001, kuruluşlara çevresel performanslarını izlemelerini, ölçmelerini ve iyileştirmelerini sağlayacak bir çerçeve sunar.

Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı Sağlayamama

 • Çevreye duyarlı olmayan bir işletme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya katkıda bulunamayacaktır.

 • ISO 14001, kuruluşların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir çevreye katkıda bulunmalarını sağlar.

Sonuç olarak, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak, kuruluşlar için birçok önemli avantaja sahiptir. Çevresel riskleri azaltmaya, mevzuata uymaya, verimliliği artırmaya, müşteri memnuniyetini sağlamaya, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya ve daha iyi bir geleceğe yatırım yapmaya yardımcı olur.

Bununla birlikte, her kuruluşun özel ihtiyaçları ve koşulları olduğunu ve ISO 14001'in her kuruluş için uygun olmayabileceğini de belirtmek önemlidir. Bir kuruluşun ISO 14001 kurup kurmaması gerektiğine karar vermeden önce, bir uzmana danışması ve sistemin potansiyel faydalarını ve maliyetlerini dikkatlice değerlendirmesi önerilir.

bottom of page