top of page
2019-04-22 12.00.38 pm.png
2019-04-22 12.01.03 pm.png
2019-04-22 12.01.15 pm.png
2019-04-22 12.01.33 pm.png
2019-04-22 12.01.55 pm.png

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ?

Günümüzde bütün kuruluşlar; çevre politika ve amaçlarını da dikkate alarak; faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmak sureti ile, çevre yönünden başarılı icraatlar gerçekleştirmeye giderek daha çok önem vermektedir. Kuruluşların bu davranışlar; daha sıkı hükümler ihtiva eden mevzuatın, çevre korumasını teşvik eden ekonomi politikaları ve diğer tedbirlerin, üçüncü şahısların sürdürülebilir kalkınmayı da içine almak üzere genel çevre meselelerine karşı gösterdikleri gittikçe artan ilginin oluşturduğu bir ortam ve çerçeve içinde gelişmektedir.

Bu standart, kuruluşların; politika ve amaçlarını tespit edebilmelerini mümkün kılmak amacı ile mezuatta koşulan şartlarla, önemli çevre etkilerini dikkate alarak, bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartların belirlenmesini sağlar. Yine bu standart kuruluşların kontrol altında tutabildikleri ve/veya etkileyebildikleri çevre boyutlarını kapsar. Standardın kendisi herhangi bir çevre başarı kıstası tespit etmez.

Bu standart;

a) Bir çevre yönetim sistemi uygulayan, bu sistemi sürdüren ve geliştiren,

b) Kendi çevre politikasına uymayı taahhüt eden,

c) Bu riayeti başkalarına da gösterebilen,

d) Çevre yönetim sistemini kendi bünyesinin dışındaki bir kuruluşa tescil ettirmek ve sertifika almak isteyen,

e) Kendi isteği ile bu standarda uyma konusunda kararlı olan ve bu hususu açıkca beyan eden bütün kuruluşlara uygulanabilir.

Bu standardın bütün gerek ve şartları herhangi bir çevre yönetim sistemine dahil edilmek ve onunla bütünleştirilmek amacı ile geliştirilmiştir. Bu ISO standardının uygulanma derecesi; kuruluşun çevre politikası, faaliyetlerinin mahiyeti ve çalışma şartlarına bağlıdır.

Sistem Belgelendirme Grubu, çevreye olan duyarlılığınızı en iyi şekilde yansıtacak sistemi kurmak için çözüm ve tecrübelerimizle yanınızda yer almaktadır.

bottom of page