top of page
2019-04-22 12.00.38 pm.png
2019-04-22 12.01.03 pm.png
2019-04-22 12.01.15 pm.png
2019-04-22 12.01.33 pm.png
2019-04-22 12.01.55 pm.png
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) tarafından yayınlanmış ve dünya çapında en çok tanınan kalite yönetim sistemi standardıdır. Her sektörden ve büyüklükten kuruluşun, müşteri memnuniyetini sürekli olarak artırmak ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek için kullanabileceği bir çerçeve sunar.

Kalite Nedir?

ISO 9001 standardına göre "Kalite", müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini tutarlı bir şekilde karşılama yeteneğidir. Bu, ürünlerin ve hizmetlerin kusursuz olmasının yanı sıra, müşterinin algıladığı değeri de içerir.

Standarda göre, kaliteyi etkileyen 7 temel prensip vardır;

 1. Müşteri odaklılık

 2. Liderlik

 3. Çalışanların katılımı

 4. Proses odaklılık

 5. Sistem yaklaşımı

 6. Önleyici eylem

 7. Sürekli iyileştirme

ISO 9001 standardı, bu prensiplere dayalı bir kalite yönetim sistemi oluşturmak için bir çerçeve sağlar. Bu sistemin uygulanması, işletmelerin müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmasına, operasyonel verimliliği geliştirmelerine ve genel olarak risklerini azaltmalarına yardımcı olabilir.

ISO 9001'e göre "Kalite"nin bazı önemli özellikleri şunlardır:

 • Tutarlılık: Ürünlerin ve hizmetlerin her seferinde aynı yüksek standartta olması.

 • Güvenilirlik: Müşterilerin ürünlere ve hizmetlere güvenebilmeleri.

 • Kullanıcı dostu: Ürünlerin ve hizmetlerin kullanımı kolay ve anlaşılır olması.

 • Etkinlik: Kaynakların verimli kullanımı.

 • Zamanında teslimat: Ürünlerin ve hizmetlerin zamanında teslim edilmesi.

ISO 9001 standardı, her sektörden işletme tarafından uygulanabilen bir standarttır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalı olabilir, çünkü onlara ürün ve hizmetlerinin kalitesini geliştirmek için sağlam bir çerçeve sağlar.

ISO 9001 belgesi almanın birçok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Müşteri memnuniyetini artırır.

 • Müşteri sadakatini artırır.

 • Satışları artırır.

 • Maliyetleri düşürür.

 • Karlılığı artırır.

 • Verimliliği artırır.

 • Riskleri azaltır.

 • Pazar payını artırır.

 • Yeni pazarlara giriş imkanı sağlar.

 • Çalışan motivasyonunu artırır.

 • Şirket itibarını artırır.

ISO 9001 belgesi almak, bir işletmenin kalitesine ve müşteri odaklılığına olan bağlılığının bir göstergesidir. Bu, müşteriler için güven ve itimat yaratabilir ve işletmenin rekabette öne geçmesine yardımcı olabilir.

bottom of page