top of page
2019-04-22 12.00.38 pm.png
2019-04-22 12.01.03 pm.png
2019-04-22 12.01.15 pm.png
2019-04-22 12.01.33 pm.png
2019-04-22 12.01.55 pm.png

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, doğal kaynakların tükenmesini önleyerek ve çevresel etkileri en aza indirerek, ekonomik büyümeyi ve sosyal kalkınmayı sağlamaya yönelik bir yaklaşımdır.

Sürdürülebilirlik, ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alınan bir kavramdır.

Ekolojik Sürdürülebilirlik

Ekolojik sürdürülebilirlik, doğal kaynakların verimli kullanılarak korunmasını ve çevresel kirliliğin azaltılmasını amaçlar. Bu kapsamda, enerji tasarrufu, su tasarrufu, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi uygulamalara odaklanılır.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Ekonomik sürdürülebilirlik, ekonomik büyümenin çevreye ve topluma zarar vermeden sürdürülebilir olmasını amaçlar. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve sosyal sorumluluk projeleri gibi uygulamalara odaklanılır.

Sosyal Sürdürülebilirlik

Sosyal sürdürülebilirlik, herkesin refahını ve eşitliğini sağlamaya yöneliktir. Bu kapsamda, yoksulluk, açlık, eğitim ve sağlık gibi sorunların çözümüne odaklanılır.

Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik, günümüzün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için gereklidir. Doğal kaynakların tükenmesi, çevresel kirlilik ve iklim değişikliği gibi sorunlar, sürdürülebilirlik olmadan çözümlenemeyecek sorunlardır.

Sürdürülebilirlik, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmayı da destekler. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve sosyal sorumluluk projeleri gibi uygulamalar, ekonomik büyümeyi ve sosyal kalkınmayı destekler.

Sürdürülebilirlik için Neler Yapabiliriz?

Sürdürülebilirlik, herkesin katılımını gerektiren bir olgudur. Herkes, kendi yaşam tarzında yapacağı değişikliklerle sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilir.

Sürdürülebilirlik için yapabileceğimiz bazı şeyler şunlardır:

  • Enerji tasarrufu yapmak

  • Su tasarrufu yapmak

  • Atık yönetimi yapmak

  • Geri dönüşüm yapmak

  • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak

  • Çevre dostu ürünler ve hizmetler kullanmak

  • Sosyal sorumluluk projelerine katılmak

 

Sürdürülebilirlik, herkesin sorumluluğudur. Herkesin küçük bir çabası, büyük bir fark yaratabilir.

bottom of page