top of page
2019-04-22 12.00.38 pm.png
2019-04-22 12.01.03 pm.png
2019-04-22 12.01.15 pm.png
2019-04-22 12.01.33 pm.png
2019-04-22 12.01.55 pm.png

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?

Gıda kaynaklı hastalıklar ve ölümleri ile bunlarla ilgili maliyetlerin azaltılmasının amaçlanması, tüketici ve alıcı firmaların-ülkelerin güvenli gıda talep etmeleri nedeniyle HACCP tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. 

Gıda güvenliğini sağlamak ve belgelendirmek üzere çeşitli ülkelerdeki HACCP standartları yanında BRC(British Retails Concortium)  , IFS(ınternational FoodStandart) ve EFSISgibi standartlar kullanılmaktaydı. BRC İngiliz, IFS Almanya ve Fransa tarafından kabul gördüğünden, İngiltere için BRC, Almanya-Fransa için IFS ve diğer ülkeler için HACCP belgesi alma ihtiyacı olabilmekte ve firmaların maliyetlerinin artmasını neden olmaktadır.

ISO (International Standart Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standartların yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9000 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir. HACCP belgeli firmalar kolaylıkla ISO 22000 belgesine geçiş yapabileceklerdir. 

ISO 22000 gıda üreticileri yanında, BRC, EFSİS, IFS gibi aşağıdaki sektörleri içeren malzeme, ekipman, kimyasal tedarikçileri ile depolama ve taşıma hizmeti veren firmalar tarafından da belgelendirme amaçlı kullanılabilecektir:

  • Hammadde tedarikçileri 

  • Hayvan yemi üreticileri 

  • Gıda nakliyeci firmaları 

  • Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri

  • Gıda depoları 

  • Gıda makineleri üreticileri 

  • Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri

bottom of page