top of page
2019-04-22 12.00.38 pm.png
2019-04-22 12.01.03 pm.png
2019-04-22 12.01.15 pm.png
2019-04-22 12.01.33 pm.png
2019-04-22 12.01.55 pm.png

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir ?

İş sürekliliği yönetim sistemi, şirketlerinin ürün ve hizmetlerini herhangi bir kriz, felaket ve afet durumunda önceden belirlenmiş, kabul edilebilir seviyede sürdürebilme becerisini tesis eden bir yönetim sistemidir. Şirketlerin optimum kesintisizliği sağlamalarını hedeflemektedir.

Bu kapsamda ürün ve hizmetleri için kabul edilebilir kesinti seviyelerinin belirlenmesi, belirlenen bu seviyelerin hayata geçebilmesi için gerekli iş sürekliliği senaryolarının hazırlanması ve yürütülecek tatbikatlar ile söz konusu senaryoların validasyonunun yapılması temeline dayanan iş sürekliliği yönetim sistemi ile plansız kesintilerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin faydaları nelerdir ?

 • Kesinti etkisinin önemli olacağı anahtar ürün ve hizmetler tespit edilir ve bu anahtar ürün ve hizmetlerin süreklilikleri sağlanarak korunur.

 • Kesinti risklerinin yönetilme kabiliyetini sürekli hale getirilir.

 • İş sürekliliği planlarının hazırlanması ile herhangi bir uygulama kesintisinin etkileri proaktif olarak tespit edebilir ve erken müdahale edilebilir.

 • Olası kesintilerin şirkete etkisi iş sürekliliği planları içerisinde değerlendirildiği ve bu etkileri yönetmek için stratejiler hazırlandığı için kesinti süreçleri akılcı bir şekilde yönetilebilir.

 • İş sürekliliğinin bir takım çalışması ile mümkün olabileceği konusunda tüm çalışanları ve iş ortaklarını iş birliğine sevk edilir. Görev paylaşımı ile olağan üstü durumların sorunsuz yönetilmesini sağlanır.

 • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri iş etki analizleri ile anlaşılır ve gereksinimler risk değerlendirmesi yoluyla yerine getirilir.

 • ISO 22301 olağan üstü durumlarda etkin tepkiler verilmesini sağlayarak olay yönetim kabiliyeti olanaklı ve başarılı hale getirilir.

 • Olağan üstü durumlar için şirketin ve ilişkide olduğu diğer şirketlerin, kamu kurumlarının, yerel yetkililerin görev ve yükümlülüklerinin tanımlanması ile etkin bir acil durum yönetim kabiliyeti oluşturulur.

 • Tatbikat prosesi aracılığıyla güvenilir tepkileri kanıtlanır.

 • Tedarik zincirinin güvenli olmasını sağlanır.

 • Ürün ve hizmet gerçekleştirmenin sürekliliğinin sağlanması ile rekabette avantaj sağlanırken şirket prestijinde de artışı beraberinde getirir olarak açıklanmıştır.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin ilerleme adımları nelerdir ?

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurulumunda izlenmesi ideal olan adımlar;

 • Kritik iş süreçlerinin belirlenmesi ve paylaşılması

 • İş etki ve risk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve taraflar ile mutabık kalınması

 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Stratejilerinin belirlenmesi

 • Plan ve Süreç geliştirmeleri

 • Uygulanabilirlik testi

 • Bilinçlendirme Programı

 • Felaket kurtarma plan ve sürecinin geliştirilmesi

 • Kriz yönetimi planlarının hazırlanması ve mutabık kalınması, kriz dokümantasyonu hazırlanması

 • Olası kayıplar için yedekleme, kurtarma, hayata geçirme senaryolarının hazırlanması

 • Yedek sistemler ile geri dönüşüm şartlarının hazırlanması

 • Tatbikat Yönetimi dahilinde senaryoların hazırlanması

 • Hazırlanan senaryoların test edilmesi ve iyileştirilmelerin raporlanması

 • İyileştirme noktaları ve iç denetim çıktılarının paylaşılması

 • Sertifikasyon denetimi

bottom of page